تولید کننده لوازم فرزکاری و تراشکاری با برند 09126348600 - 02166728980 ZIAX - BIAX

جمعه 3 اسفند ماه 1397

 

نمایشگاه استانبول 2013

نمایشگاه استانبول 2013 1

نمایشگاه استانبول 2013 2

نمایشگاه استانبول 2013 3

نمایشگاه استانبول 2013 4

نمایشگاه استانبول 2013 5

نمایشگاه استانبول 2013 6

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

شرکت KLP ترکیه

شرکت KLP ترکیه

شرکت KLP ترکیه

شرکت KLP ترکیه

بازدید جناب آقای مهندس عرب باغی از خط تولید

<12>